اسرار پارسه و پاسارگاد

بازدید ازتخصصی از بناها و محوطه‌های باستانی پاسارگاد، تخت‌جمشید و پیرامون آن

سه‌شنبه، ۹ تا جمعه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۲

جلفای دلربا

بازدید از محله جفای اصفهان از مجموعه سفرهای «اصفهان؛ نصف نهان»

پنج‌شنبه، ۱۳ بهمن تا شنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۱