آگیتا محمدزاده

آگیتا محمدزاده، دانش‌آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران در مقطع دکتراست.

او هم‌اکنون به عنوان معلم، مدرّس‌، و‌ پژوهشگر حوزه‌های عرفان اسلامی، شعر معاصر و رمان مشغول فعالیت است

نگارش پنج مقاله در‌ زمینه‌ شعر معاصر، جامعه‌شناسی عصر صفوی، عرفان خراسان، قصه‌های پریان و دو کتاب برای نوجوانان با عنوان «بوستان برای نوجوانان» و «کلیله و دمنه برای نوجوانان» از جمله کارهای اوست.