حمید وکیل‌باشی

حمید وکیل باشی دانش آموخته رشته موزه‌داری  در مقطع کارشناسی از مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و باستان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی است.

او از سال ۱۳۸۵ تاکنون به عنوان کارشناس فرهنگی، هنری و موزه دار در مجموعه سعدآباد در رده‌هایی مانند کارشناس فرهنگی، مسوول برگزاری نمایشگاه‌ها، عضو کارگروه های تخصصی و مسؤول راه اندازی موزه فعالیت کرده است.

ایجاد زمینه همکاری با نهادهای فرهنگی ایرانی و بین‌المللی و برگزاری برنامه‌های مشترک با سازمان‌هایی نظیر یونسکو، سازمان فرهنگی اکو، دانشگاه‌های مختلف و مؤسسات فرهنگی از جمله فعالیت‌های او در مجموعه سعدآباد است.