فرزانه ابراهیم‌زاده

فرزانه ابراهیم‌زاده، دانش‌آموخته تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی است.

او از سال ۱۳۷۸ سرگرم فعالیت‌های پژوهشی در حوزه تاریخ بوده که ره‌آورد آن، انتشار بیش از پانصد مقاله، گزارش و مصاحبه تخصصی در روزنامه‌های ایران، شرق، سرمایه، بهار، خبرگزاری میراث فرهنگی، سایت تاریخ ایرانی، ماهنامه ایران شناسی سرزمین من و… در موضوع تاریخ و هنر است.

خانم ابراهیم‌زاده در سال‌های اخیر، ضمن مشارکت در طرح آرام‌سازی فضای تاریخی میدان بهارستان و تأسیس موزه مدرسه علمیه، به نگارش کتاب «تاریخ ایران در دوره استبداد صغیر» همت گمارده و پژوهش مبسوطی را نیز با موضوع مشاهیر مدفون در گورستان‌های تاریخی تهران در دست تألیف دارد.