نوشاد رکنی

نوشاد رکنی دانش‌آموخته مرمت از مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی و ایران‌شناسی (گرایش نسخه‌شناسی) از دانشگاه شهید بهشتی است و در سال‌های گذشته با سازمان میراث فرهنگی، فرهنگستان هنر و کتابخانه و موزه ملی ملک همکاری داشته است.

او در سال ۱۳۸۹ مجموعه برنامه رادیویی با نام در سایه‌سار سیمرغ را با موضوع تاریخ معماری برای رادیو فرهنگ به مدت یک سال کارشناسی کرد که استقبال شایانی از آن شد.

رکنی در سال ۱۳۸۸ به دانشنامه تاریخ معماری ایرانشهر پیوست و همچنان با آن همکاری دارد.

او همچنین سخنرانی‌ها و کارگاه‌های متعددی با موضوع تاریخ معماری (با گرایش ویژه به باغ ایرانی) و نسخه‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف داشته است.

رکنی از سال ۱۳۹۱ تا کنون در سمت رییس اداره اطلاعات فرهنگی و حفاظت فنی کتابخانه و موزه ملی ملک فعالیت می‌کند.