حمیدرضا حسینی

حمید رضا حسینی، دانش آموخته تاریخ در دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی ارشد است.

او  فعالیت‌ رسانه ای خود را از سال ۱۳۷۲ با نویسندگی و سردبیری برنامه های تاریخی در رادیو ایران آغاز کرد و سپس از سال ۱۳۷۶ به عنوان خبرنگار و دبیر سرویس میراث فرهنگی وارد مطبوعات کشور شد.

ره آورد ۲۵ سال فعالیت رسانه‌ای او تولید بیش از ۲۰۰ ساعت برنامه رادیویی، بیش از ۵۰۰ گزارش و مقاله تخصصی و حدود ۱۳۰ مستند کوتاه چند رسانه‌ای در حوزه تاریخ و میراث فرهنگی است.

حسینی  از سال ۱۳۸۹ با مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی همکاری دارد و تا کنون ۲۸ مقاله علمی پژوهشی را درباره تاریخ تهران تألیف کرده است. برنامه‌ریزی فرهنگی در دولت پهلوی اول، تبارشناسی خشونت سیاسی در ایران معاصر و  مکان-رویدادهای جنبش مشروطه در تهران از دیگر پژوهش‌های اوست.